ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกันสังคม แนะแนวปฏิบัติกรณีผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-19 สิทธิประกันสังคม ม.33 และ 39

ประกันสังคม แนะแนวปฏิบัติกรณีผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-19 สิทธิประกันสังคม ม.33 และ 39

นางนงลักษณ์ กอวรกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ใช้สิทธิประกันสังคม หากสงสัยเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยติดโควิด-19 สามารถทำการตรวจ ATK คัดกรองด้วยตนเอง กรณีผลตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด สามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมโดยใช้ผลตรวจที่ผู้ประกันตนตรวจยืนยัน หากกรณีแพทย์สงสัยจะต้องมีการตรวจซ้ำผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ส่วนแนวทางการรักษาสำหรับผู้ประกันตนที่มีอาการป่วยไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ รักษาตามแนวทางเจอ แจก จบ ติดต่อรับยาได้ ณ สถานพยาบาลประกันสังคม หรือสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชนทุกแห่ง หรือคลินิกและร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.ทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. ได้ที่เว็บไซต์ สปสช.

ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือกรณีได้รับยาไปแล้ว แต่อาการป่วยทรุดลง เริ่มหายใจลำบาก หายใจหอบเหนื่อย ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาตามดุลพินิจของแพทย์ ณ สถานพยาบาลประกันสังคม หรือสถานพยาบาลที่ร่วมให้บริการของรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220819190726152

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More