ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ก.แรงงาน ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ช่วยแรงงานนอกระบบแล้วมากกว่า 59 ล้านบาท

ก.แรงงาน ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ช่วยแรงงานนอกระบบแล้วมากกว่า 59 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีลักษณะเป็นเงินกองทุนหมุนเวียน สำหรับให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยดำเนินการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น 556 ราย ในจำนวนนี้แบ่งเป็นประเภท 521 กลุ่ม และประเภทบุคคล 35 คน รวมเป็นเงิน 59,886,000 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการยื่นขอกู้แล้ว จำนวน 22 ราย เป็นเงิน 4,140,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 245 1317 หรือสายด่วน โทร.1506 กด 2
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220822202158859

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More