ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลตำบลทับมา จับมือโรงเรียนอนุบาลทับมา นำเด็กนักเรียนเปิดประสบการณ์สู่โลกกว้าง เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

เทศบาลตำบลทับมา จับมือโรงเรียนอนุบาลทับมา นำเด็กนักเรียนเปิดประสบการณ์สู่โลกกว้าง เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

วันนี้ (23 ก.ย. 65) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล , เจ้าหน้าที่ , ตัวแทนผู้ปกครองและเด็กพิเศษเข้าร่วมพิธี

นายกฤษฎา แก้วประดับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำพาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยการจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ ในครั้งนี้ จังหวัดสตูล ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 515,000 บาท

ด้านตัวแทนผู้ปกครองที่ได้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการของผู้พิการ ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติอย่างมีความสุขต่อไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220823112031054

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More