ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กอปภ.อยุธยา รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา – เขื่อนพระราม 6 น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพิ่ม 1 อำเภอ รวม 6 อำเภอ ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชม.

กอปภ.อยุธยา รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา – เขื่อนพระราม 6 น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพิ่ม 1 อำเภอ รวม 6 อำเภอ ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชม.

กอปภ.อยุธยา รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา – เขื่อนพระราม 6 น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพิ่ม 1 อำเภอ รวม 6 อำเภอ ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชม.

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา แจ้งสถานการณ์น้ำ เมื่อเช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. ดังนี้

1.ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ไหลผ่าน สถานี C13 1,500 ลบ.ม./วินาที เท่ากับเมื่อวาน 1,500 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลระดับน้ำคงที่ C35 ระดับน้ำ 3.73 ม. เมื่อวาน 3.71 ม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2 ซ.ม

2.ปริมาณน้ำเขื่อนพระรามหกไหลผ่าน สถานี S26 ระดับน้ำ 454 ลบ.ม./วินาที จากเมื่อวาน 421 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำไหลผ่านระดับน้ำเพิ่มขึ้น 33 ลบ.ม./วินาที

ประชาชน ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมใต้ถุนบ้าน และพื้นที่การเกษตร จำนวน 6 อำเภอ 63 ตำบล 263 หมู่บ้าน 4 ชุมชน 7,943 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 2,793 ไร่ ดังนี้

1. อำเภอเสนา รวม 7 ตำบล 47 หมู่บ้าน 3 ชุมชน 2,499 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบางนมโค ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลบ้านแพน ตำบลรางจรเข้ ตำบลเสนา ชุมชน ข,ค,ฆ พื้นที่การเกษตร 43 ไร่

2. อำเภอผักไห่ รวม 11 ตำบล 54 หมู่บ้าน 1,479 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลท่าดินแดง ตำบลบ้านใหญ่ ตำบลผักไห่ ตำบลลาดชิด ตำบลตาลาน ตำบลอมฤต ตำบลหน้าโคก ตำบลกุฎี ตำบลลาดน้ำเค็ม ตำบลโคกช้าง ตำบลบ้านแค

3. อำเภอบางบาล รวม 12 ตำบล 53 หมู่บ้าน 1,653 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลไทรน้อย ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลกบเจา ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลวัดตะกู ตำบลน้ำเต้า ตำบลบางหัก ตำบลบ้านคลัง ตำบลทางช้าง ตำบลบางชะนี ตำบลบางหลวง ตำบลบางหลวงโดด พื้นที่การเกษตร 804 ไร่

4. อำเภอบางไทร รวม 19 ตำบล 66 หมู่บ้าน 1,417 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลบางยี่โท ตำบลสนามชัย ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านกลึง ตำบลบ้านแป้ง ตำบลหน้าไม้ ตำบลโคกช้าง ตำบลราชคราม ตำบลแคตก ตำบลแคออก ตำบลเชียงรากน้อย ตำบลบ้านม้า ตำบลโพธิ์แตง ตำบลบ้านแป้ง ตำบลช้างน้อย ตำบลช่างเหล็ก ตำบลห่อหมก ตำบลบางพลี ตำบลไม้ตรา ตำบลช้างใหญ่ พื้นที่การเกษตร 1,946 ไร่

5. อำเภอบางปะหัน ประชาชนได้รับผลกระทบ รวม 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน 89 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลตาลเอน ตำบลบ้านขล้อ

6. อำเภอพระนครศรีอยุธยา รวม 12 ตำบล 38 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 806 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสำเภาล่ม ตำบลหันตรา ตำบลบ้านรุน ตำบลเกาะเรียน ตำบลคลองตะเคียน ตำบลภูเขาทอง ตำบลคลองสวนพลู ตำบลคลองสระบัว ตำบลลุมพลี ตำบลบ้านป้อม ตำบลปากกราน ชุมชนหัวแหลม

-สถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งดังกล่าว ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบบางพื้นที่แล้ว เนื่องจากน้ำมีปริมาณที่สูงขึ้น และเริ่มเอ่อล้นท่วมถนนภายในหมู่บ้านบางพื้นที่ แต่ก็ยังสัญจรไป – มาได้ ประชาชนยังดำเนินวิถีชีวิตของบ้านริมแม่น้ำ ใต้ถุนสูง มีเรือทุกบ้าน พร้อมมีไม้กระดานวางเพื่อเดินเข้าบ้าน

แนวทางการให้ความช่วยเหลือแล้ว ดังนี้

1. ตั้งวอร์รูมและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ สามารถขอรับความช่วยเหลือ โทรสายด่วน 1784 รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

2. ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง พื้นที่สำคัญแบ่งเป็น 3 พื้นที่ ดังนี้

– พื้นที่เขตพระราชฐาน โบราณสถาน และวัดที่สำคัญ

– พื้นที่เขตเศรษฐกิจ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ

– พื้นที่ชุมชนหนาแน่น เขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง

3. ศูนย์ป้องและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที เรือท้องแบนพร้อมเครื่อง 3 ลำ และรถยนต์ขนย้ายผู้ประสบภัย 2 คัน เร่งสูบน้ำช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,046 ถุง

5. สูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร สะสม 6 วัน ปริมาณน้ำสะสม 1,071,120 ลบ.ม.

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824101300417

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More