ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะพรุจงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณตนถวายความจงรักภักดี , การเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 , การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และการปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานี ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกพระมหากรุณา ที่พระองค์ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา พระราชทรัพย์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของปวงพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824134151513

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More