ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2565

วันนี้ (23 ส.ค. 65) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2565 ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองเด็กผู้พิการ และเด็กผู้พิการ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปีการศึกษา 2565 นี้ ได้ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดตาก จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 610,000 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองรวมทั้งให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้นำตุ๊กตามามอบให้แก่เด็กพิการ ในครั้งนี้ด้วย
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220824133726512

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More