ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

ธ.ก.ส. เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More