ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดฯ วรวรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ครั้งที่ 1/2565

รองปลัดฯ วรวรรณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (24 สิงหาคม 2565) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและการขอรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58378

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More