ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565

ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอพระไตรปิฎก วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565 โดยได้รับเมตตาจาก พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร โดยมี นายไมตรี ไตรติรานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมานะ สิมมา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนข้าราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ใจความว่า ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีจิตศรัทธาและทรงได้ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา พระราชทานเทียนพรรษา ให้แก่วัดโสธรวราราม วรวิหาร ซึ่งในแต่ละปีจะมีพสกนิกรร่วมบริจาคถวายเทียนพรรษา และในปีนี้พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นการส่วนพระองค์ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ร่วมสมทบทุน และนำเทียนพรรษาพระราชทาน มาถวายแด่พระราชภาวนาภิธาน วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธร เจ้าคณะจังหวัดจะเชิงเทรา ขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565 ขอร่วมอธิษฐานขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในวันนี้ นำให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ

หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวคำอธิฐานจิตในการถวายเทียนพรรษามหามงคลโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเทียนคู่นี้ พร้อมกับของบริวารไว้ ณ อุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยแก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ และได้กล่าวคำอธิฐานจิต ความว่า ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 อันสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนา เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชา ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย คือ สรณะอันประเสริฐ ณ อารามแห่งนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ขอแสงสว่างแห่งเทียนพรรษามงคลนี้ จงส่องสว่างแห่งดวงจิตของมวลมนุษยชาติยังให้ได้รู้แจ้งในธรรม ขอให้ปวงชนชาวไทยและชาวโลกทุกรูปนาม เชื้อชาติ สมัครสมานสามัคคี ผาสุก ร่มเย็น ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้น้อมถวายเทียนพรรษามหามงคลนี้ จงประทับในดวงจิตของข้าพเจ้าทุกเมื่อ เป็นนิมิตมงคลปรากฏชัดแก่จักษุ เพื่อนำพาดวงจิตของข้าพเจ้า มุ่งสู่มรรค ผล นิพพานในการเบื้องหน้า

หลังจากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565 แด่พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร พระสงฆ์อนุโมทนา หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กรวดน้ำ และกราบลาพระรัตนตรัย

“ซึ่งอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา จะทำให้ชีวิตประสบแต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองโชติช่วงเหมือนดังแสงไฟจากเทียน ทำให้เกิดปัญญา เกิดความสว่างไสวรุ่งเรืองด้วยลาภยศ ประสบพบเจอเรื่องร้ายใด ๆ จะมีทางสว่างนำทางให้พ้น ย่อมมีกัลยาณมิตร เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์และเทวดา พร้อมกันนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ถวาย ทาน รักษาศีล ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวทิ้งท้าย

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More