ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พายุ “หมาอ๊อน” ฉบับที่ 11

พายุ “หมาอ๊อน” ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันนี้ (26 ส.ค. 65) พายุโซนร้อน “หมาอ๊อน” ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว โดยเมื่อเวลา 10.00 น. มีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว หรือที่ละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 103.0 องศาตะวันออก
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็ว
ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง และจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนในระยะต่อไป
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์
(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

Credit : พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา