ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (25 ส.ค.2565) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสงฆ์ยูงงาม ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี จ่าเอก สุวัฒน์ สัญวงศ์ นายอำเภอวังวิเศษ และประชาชนในตำบลอ่าวตงให้การต้อนรับ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ประสงค์จะนำบริการของภาครัฐและเอกชน ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่ห่างไกล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยสะดวก รวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จะได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกิจกรรมการให้บริการประกอบไปด้วย การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน มีการนำบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด บริการด้านแรงงาน บริการด้านทะเบียนรถ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การช่วยเหลือทางสังคม และอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก่อนจะมาพบปะพี่น้องประชาชนก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าวัดทำบุญทอดผ้าป่าได้ปัจจัยจำนวน 57,000 บาท อีกด้วย

และในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด และในช่วงบ่ายจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลอ่าวตง จำนวน 4 ราย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220825130924963

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More