ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.ยะลา จัดประชุมสมัชชาสุขภาพ “ยะลาเมืองแห่งความสุข”

จ.ยะลา จัดประชุมสมัชชาสุขภาพ “ยะลาเมืองแห่งความสุข”

จ.ยะลา จัดประชุมสมัชชาสุขภาพ “ยะลาเมืองแห่งความสุข”

วันนี้ (25 ส.ค.65) นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ปี 2565 “ยะลาเมืองแห่งความสุข” โดยมี นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ จังหวัดยะลา ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดยะลา และนักเรียนพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดยะลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

สำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ปี 2565 “ยะลาเมืองแห่งความสุข” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการติดตามมติสมัชชาสุขภาพ ในปี 2564-2565 และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการขับเคลื่อนในปี 2566 ซึ่งการจัดสมัชชาในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบขาขึ้น คือการจัดข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก และการจัดการท่องเที่ยว รูปแบบขับเคลื่อนคือการนำเสนอความก้าวหน้า และกลยุทธ์ในการทำงาน ทั้งนี้การประชุมสมัชชาฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้แทนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ การประชุมกลุ่มย่อย และการยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220825125151954

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More