ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมอนามัย แนะ เฝ้าดูเลสุขภาพเด็กเล็ก หวั่นเสี่ยงป่วยในช่วงหน้าฝน

กรมอนามัย แนะ เฝ้าดูเลสุขภาพเด็กเล็ก หวั่นเสี่ยงป่วยในช่วงหน้าฝน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ผู้ปกครองเฝ้าดูแลสุขภาพเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด พร้อมคุมเข้มสุขอนามัยเมื่อต้องไปโรงเรียน และหมั่นสังเกตอาการของเด็ก หากพบป่วยเป็นไข้หวัดให้หยุดเรียน จนกว่าร่างกายแข็งแรงปกติ

   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแลสุขภาพเด็กเล็กเป็นพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงป่วยโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง และอาหารเป็นพิษ พ่อแม่จึงต้องคอยเฝ้าระวังสังเกตอาการของเด็ก ซึ่งโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็กในช่วงหน้าฝน คือ โรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โดยอาการจะมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล อีกทั้งโรคโควิด- 19 ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง การดูแลไม่ให้ป่วยง่ายพ่อแม่ควรสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็ก ดังนี้ 1) สอนใช้หน้ากากอนามัยให้เด็กเช็ดน้ำมูก ปิดปากปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม ล้างมือเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วย 2) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยลงได้ 3) ให้กินอาหาร ครบ 5 หมู่ เน้นปรุงสุก กินผักหรือผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี ดื่มน้ำอุ่นให้มาก ๆ โดยอาหาร ที่ปรุงประกอบควรใส่ใจ ถึงความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษ หากพบว่าเด็กมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง และอ่อนเพลียมาก ควรรีบพบแพทย์ทันที และ 4) ให้เด็กได้เล่น ออกแรง ออกกำลังกาย หรืออาจจะเป็นการ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

                “ทั้งนี้ สิ่งที่พ่อแม่ต้องคุมเข้มเมื่อเด็กเล็กต้องเดินทางไปโรงเรียน คือการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือหลังจากสัมผัสของเล่น และสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนประจำวันอย่างเข้มงวด หากพบเด็กมีอาการป่วย มีไข้สูง ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล ต้องแยกออกจากกลุ่มเด็กปกติ ส่วนผู้ปกครองหากพบเด็กมีอาการดังกล่าว ต้องให้เด็กหยุดเรียนจนกว่า ร่างกายแข็งแรงปกติ และเมื่ออาการหายดีขึ้น จึงค่อยให้เด็กกลับไปเรียนที่โรงเรียนอีกครั้ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข้อมูล 

กรมอนามัย แนะ เฝ้าดูเลสุขภาพเด็กเล็ก หวั่นเสี่ยงป่วยในช่วงหน้าฝน

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More