ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศรีราชา จัดกิจกรรมวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี 2565

ศรีราชา จัดกิจกรรมวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี 2565

ที่บริเวณแปลงนาสาธิต หลังศาลาประชาคมหนองคล้า ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี 2565 พร้อมด้วย น.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชา ว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอบางละมุง, ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ภายในพื้นที่ รวมถึงประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมอีกด้วย

โดยมีจุดประสงค์สำคัญก็เพื่อให้ประชาชน เยาวชนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งห่างไกลจากวิถีชีวิต และสังคมของชาวนา ได้รับรู้ถึงความยากลำบากในการปลูกข้าว รวมทั้งให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา วัฒนธรรมในการปลูกข้าวของชาวนาสมัยก่อน ด้วยการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การปลูกข้าว เก็บเกี่ยว รวมทั้งการแปรรูปทุกขั้นตอน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสาธิตวิธีการปลูกข้าว การแข่งขันปลูกข้าว แข่งขันจับปลา การทดสอบข้าวพันธุ์ดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นทางเลือกของเกษตรกร การทำอาหารท้องถิ่นพื้นเมือง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ล้อมวงรับประทาน หลังจากร่วมกันปลูกข้าวเสร็จสิ้น

นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า จัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนา ประชาชน เด็ก และเยาวชนที่จะได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกระบวนการทำนาการทดสอบข้าวพันธุ์ดีต่างๆ ได้เปรียบเทียบ ใช้เป็นทางเลือกของเกษตรกร และเพิ่มศักยภาพทักษะในการพัฒนาอาชีพการทำนาให้อยู่คู่กับเทศบาลนครแหลมฉบังต่อไป

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220826112424315

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More