ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลและมอบใบประกาศยกย่องชมเชยบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลและมอบใบประกาศยกย่องชมเชยบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับทราบภารกิจผลการปฏิบัติงาน และมอบใบประกาศยกย่องชมเชยพร้อมมอบของที่ระลึกให้บุคลากรโรงพยาบาล โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ โดย นาวาเอก กิตตินันท์ งามศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายบริหาร

ในการนี้ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ได้มอบใบประกาศยกย่องชมเชยพร้อมมอบของที่ระลึกให้บุคลากรโรงพยาบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ดีเป็นระบบในการดูแลรักษาผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมาน์เทน บี สถานบันเทิงที่ตั้งอยู่ ถนนสุขุมวิท ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 01.00 น. เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และถูกส่งตัวมารักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จำนวน 27 ราย ปัจจุบันยังคงรักษาเป็นผู้ป่วยใน จำนวน 1 ราย

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมาน์เทน บี ที่เกิดขึ้นนั้น ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุบัติภัยหมู่ร้ายแรง ซึ่งในวันดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลที่เสียสละเวลาส่วนตัวมาร่วมปฏิบัติหน้าที่เสริม ด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มกำลัง ในการดูแลรักษา ให้การพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการทุเลาลงและไม่มีผู้เสียชีวิตในระหว่างการรักษาพยาบาล การกระทำดังกล่าวได้แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่นในการให้บริการและยอมเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงพยาบาลและกรมแพทย์ทหารเรือ ให้ปรากฏต่อสาธารณชน การกระทำของบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว นับเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ควรแก่การยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ในครั้งนี้ แผนกแพทย์ สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ โดย เรือโทหญิง อติญา สีเหลืองสวัสดิ์ รรก.หน.แผนกแพทย์ กบร. ได้ร่วมบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของหน่วย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ที่มา  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220826112127313

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More