ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประกวดสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประกวดสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดวังปลัดสามัคคี บ้านวังปลัด หมู่ที่ 8 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระเทพวรมุนี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการรับการตรวจเยี่ยม พร้อมด้วยนายอำเภอสังขะ หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และประชาชนชาวบ้านวังปลัดและชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วงพิธีสงฆ์ เชิญเครื่องสักการะ และมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220826121143348

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More