ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แรงงาน’ เปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานช่าง ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ อาหาร 3 มื้อ สมัครได้ถึง 15 กันายนนี้

แรงงาน’ เปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานช่าง ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ อาหาร 3 มื้อ สมัครได้ถึง 15 กันายนนี้

‘แรงงาน’ เปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานช่าง ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ อาหาร 3 มื้อ สมัครได้ถึง 15 กันายนนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการจัดหางาน อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท คราวน์ เอมิเรตส์ บจก. ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E.) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม

โดยเปิดรับสมัครจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่

– ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 4 อัตรา

– ช่างกล 6 อัตรา

– พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง 2 อัตรา

– พนักงานฝ่ายผลิต 3 อัตรา

รวมจำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี โดยนายจ้างจะจัดหาที่พัก อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปดูไบ และตั๋วขากลับหากทำงานครบตามสัญญาจ้าง

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือส่งพัสดุของบริษัทเอกชน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย.65 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.doe.go.th/overseas

ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More