“เปิดวิสัยทัศน์ วิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ.  มุ่งเสริมแกร่งการเงิน มั่นใจนำ กปภ. เติบโตก้าวกระโดด”

“เปิดวิสัยทัศน์ วิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. มุ่งเสริมแกร่งการเงิน มั่นใจนำ กปภ. เติบโตก้าวกระโดด”

“วิบูลย์ วงสกุล” ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คนที่ 16 เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ แถลงนโยบายมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ลุยขยายฐานลูกค้า บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่าย-น้ำสูญเสีย สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจทั้งธุรกิจปัจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมเล็งพัฒนาธุรกิจอนาคต นำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มั่นใจนำ กปภ. เติบโตก้าวกระโดด

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์