ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อีสท์ วอเตอร์ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดกิจกรรมคืนป่าสีเขียวและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดกิจกรรมคืนป่าสีเขียวและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยกิจกรรม อีสท์ วอเตอร์ คืนป่าสีเขียว และพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างชุมชนต้นแบบจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สู่ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์