ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA x Google ยกกำลังทวีคูณ เสริมแกร่งทักษะดิจิทัล บุคลากรภาครัฐ ยกระดับหลักสูตรระดับโลกสู่การพัฒนาบุคคลากรภาครัฐไทย

DGA x Google ยกกำลังทวีคูณ เสริมแกร่งทักษะดิจิทัล บุคลากรภาครัฐ ยกระดับหลักสูตรระดับโลกสู่การพัฒนาบุคคลากรภาครัฐไทย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คุณไอรดา เหลืองวิไล คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล และ ดร.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส ประชุมร่วมกับ Google นำโดย Mr. Paul Wilson Director, Global Public Sector,  ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ Head of Public Sector, Google Thailand Su Ann Lim Head of Government Affairs and Public Policy, Google South East Asia และคณะ เพื่อหารือการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ Google หลักสูตรในการพัฒนา Application แบบ No-code programming, หลักสูตร Cloud, Cybersecurity และ Data management ให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล รวมถึงอัปเดตเรื่อง การศึกษาดูงานของหลักสูตร e-GEP สำหรับผู้บริหารภาครัฐด้านเทคโนโลยี ณ Google international officer ประเทศ Australia เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงาน DGA

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กล่าวว่า นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างสถาบัน TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ DGA และ Google ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีระดับโลก ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมออกแบบหลักสูตรในการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงสนับสนุนบริการด้านอื่นๆ ของ Google ด้วย โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบ Certified Learning จาก Google และ สถาบัน TDGA ด้วย

ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ Head of Public Sector, Google Thailand ได้แนะนำบริการของ Google ที่พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการบริการด้านวิชาการและองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น Google Career ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านเทคโนโลยีสามารถเข้าเรียนและได้รับใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Cloud skill Boost ซึ่งให้ความรู้เทคโนโลยี Could ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงผู้เชี่ยวชาญ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรในการพัฒนา Application แบบ No-code programming, หลักสูตร Cloud และ cybersecurity, Data management ให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ Google มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เกิดความร่วมมือในครั้งนี้

ทางด้าน Su Ann Lim Head of Government Affairs and Public Policy, Google South East Asia กล่าวเพิ่มเติมว่า Google ได้ก่อตั้ง Public Cloud Region Center ขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของผู้ใช้งานในอนาคต เพื่อช่วยให้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่อยู่บน Google Cloud ได้ และเพื่อเพิ่มความสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ Google Global Cloud Network จากเครือข่ายภายในประเทศได้โดยตรง ทำให้ต่อไปการเข้าใช้บริการจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จากความร่วมมือในครั้งนี้ คาดว่าสถาบัน TDGA จะมีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหม่ ๆ ออกมาพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่เรามีให้ดีกว่าเดิม (Upskill) และการสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน (Reskill) บุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อวางรากฐานสำคัญไปสู่การทำงานในโลกอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)