ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022”

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022”

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม สามารถส่งผลงานด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลโดยแบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้

1. สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) 

2. สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)

คู่มือรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด https://drive.google.com/file/d/1sgaYpRtD6QtZGMCqgm63cjIH3Zq190-H/view?usp=sharing

……………………………………………………………………………………………………………………..

ใบสมัครส่งผลงานสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)

https://docs.google.com/forms/d/1OnhLLddWcNUqjl54CmYSB24vxAPuBGwbS2QgqwRonVk

ใบสมัครส่งผลงานสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)

https://docs.google.com/forms/d/1Or5Vrei_28luxnrxyjplf7Hwwc6ThrRTPr4JdbGvihU

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More