ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไทยให้การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เดินหน้ามาตรการอุดหนุนราคา มาตรการทางภาษี

ไทยให้การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เดินหน้ามาตรการอุดหนุนราคา มาตรการทางภาษี

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานแบตเตอรี่ หรือ BEV โดยได้ออกมาตรการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตให้มาลงทุนในไทย ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มยานยนต์ที่ลดการปล่อยก๊าซมลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในระยะยาว การออกมาตรการอุดหนุนราคายานยนต์ไฟฟ้าโดยให้เงินสนับสนุนผ่านผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม 4 ราย และรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนแล้ว 2,923 ล้านบาท

สำหรับมาตรการอุดหนุนราคา เป็นเพียงมาตรการจูงใจผู้ใช้และผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในระยะเร่งด่วนเท่านั้น ส่วนในระยะยาวรัฐบาลมีแผนที่จะส่งเสริมทั้งการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการส่งเสริมด้านมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช้ภาษี ซึ่งผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลกให้ความสนใจและเข้ามายื่นขอรับการส่งเสริมและทยอยเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220827193324842

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More