ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกันสังคม เตรียมโอนคืนเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกินรอบสุดท้าย 14-16 ก.ย. นี้  ย้ำ ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน รีบผูกพร้อมเพย์ ก่อน 8 ก.ย. นี้

ประกันสังคม เตรียมโอนคืนเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกินรอบสุดท้าย 14-16 ก.ย. นี้ ย้ำ ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน รีบผูกพร้อมเพย์ ก่อน 8 ก.ย. นี้

ประกันสังคม เตรียมโอนคืนเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกินรอบสุดท้าย 14-16 ก.ย. นี้ ย้ำ ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน รีบผูกพร้อมเพย์ ก่อน 8 ก.ย. นี้
นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ย้ำเตือน ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือนสิงหาคม 2564 – เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นช่วงเวลาที่มีการปรับลดเงินสมทบเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน
สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้วกว่า 2,880,000 ราย แต่มีบางส่วนที่ไม่สามารถโอนเงินคืนได้จำนวนกว่า 250,000 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวนถึง 240,000 ราย จึงย้ำถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนกรณีที่จ่ายเงินสมทบเกิน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด เช่น บัญชีปิดหรือยังไม่เปิดบัญชี ให้ไปติดต่อธนาคารด่วน ส่วนผู้ที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 8 กันยายน ที่จะถึงนี้ โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินรอบที่ 2 หรือครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 นี้
ทั้งนี้ หลังจากวันที่ 14-16 กันยายนนี้ หากทำการโอนครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ยังโอนไม่สำเร็จ จะไม่มีการโอนซ้ำให้อีก ดังนั้นผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ จะต้องดำเนินการขอเงินคืนตามวิธีการเดิมคือไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดใกล้บ้าน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอคืนเงินสมทบมาตรา 40 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคารส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีี่มา 

 

📣📣ประกันสังคม เตรียมโอนคืนเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกินรอบสุดท้าย 14-16 ก.ย. นี้ ย้ำ ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน…
Posted by สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ on Sunday, August 28, 2022

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More