ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (31 ส.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่/ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาสและยะลา และมอบบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสาวพัชรี เปาะมะ ที่จังหวัดปัตตานี

โดยที่กองร้อยทหารพราน 4914 อำเภอจะแนะ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอจะแนะ กล่าวต้อนรับ และพลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสนี้นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอก ศุภชัย สงสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ร่วมในพิธี

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อีกทั้งทรงขอบใจและให้กำลังใจถึงทุกคน ครอบครัวกำลังพล/ข้าราชการ/ประชาชน ทรงรับสั่งถึงการทำงานซึ่งได้อัญเชิญมาทุกครั้งที่มาเยี่ยม ต้องมีแผนการทำงาน นำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน เพื่อทบทวนการทำงานให้มีความรอบคอบ ไม่ประมาท และทรงรับสั่งสิ่งใดที่ขอพระราชทานให้แจ้งผ่านผู้เกี่ยวข้อง จะทรงพระราชทานความช่วยเหลือ

สำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 131 ชุด โดยมอบให้ครอบครัวของนายแพน ทองรมย์/ครอบครัวของนายสิทธิชัย ฮกฮิ้น เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติภารกิจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 447 อำเภอสุไหงปาดี

จากนั้นเดินทางไปยังอำเภอจะแนะ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ กองร้อยทหารพราน 4914 และเดินทางไปอำเภอระแงะ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ครอบครัวของนายอาบูคอรี เจ๊ะหามะ/นางมัสก๊ะ ยูโซ๊ะ/นางปรีดา ทองวิเชียร และเด็กชายอาบูคอรี กาเด ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดยะลาและปัตตานีตามลำดับ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831092511846

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More