ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบาย CEO รัฐวิสาหกิจเพื่อนำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ”

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบาย CEO รัฐวิสาหกิจเพื่อนำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More