ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือลูกหลานก่อนเดินทางกลับมาเยี่ยมผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลเดือนสิบ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบโดส

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือลูกหลานก่อนเดินทางกลับมาเยี่ยมผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลเดือนสิบ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบโดส

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 28/2565 ได้ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รายวันของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสถานการณ์ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ควรประมาท เนื่องจากพบว่า การรายงานข้อมูลการติดเชื้อรายวันของผู้ป่วยลดลงก็จริง แต่เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาจากโรงพยาบาล โดยรายงานผ่านระบบ API แต่ยังคงมีผู้ป่วยที่ตรวจ ATK เอง เมื่อพบเชื้อ ก็หาซื้อยากินเอง จึงคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อจริงน่าจะมากกว่านี้ เนื่องจากมีผู้ได้รับเชื้ออีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีอาการรุนแรง ไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อ จึงขอให้ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติและดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค โดยเน้นฉีดในกลุ่มผู้เสี่ยงสูง และมีโรคประจำตัว แต่หากกลุ่มเด็กเหล่านี้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นเวลา 8 สัปดาห์และติดเชื้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 เนื่องจากได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้ออยู่แล้ว

สำหรับในช่วงเทศกาลเดือนสิบที่ใกล้จะมาถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือบุตรหลานกลุ่มเสี่ยง 608 ได้ไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบโดส อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เพื่อร่วมงานเทศกาลเดือนสิบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ และป้องกันการมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831110937891

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More