ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พร้อมแล้ว! 1 ก.ย.นี้ สนามบินสุวรรณภูมิใช้ระบบ PVS ยืนยันตัวตนผู้โดยสารขาออกในประเทศ-ต่างประเทศ

พร้อมแล้ว! 1 ก.ย.นี้ สนามบินสุวรรณภูมิใช้ระบบ PVS ยืนยันตัวตนผู้โดยสารขาออกในประเทศ-ต่างประเทศ

พร้อมแล้ว! 1 ก.ย.นี้ สนามบินสุวรรณภูมิใช้ระบบ PVS ยืนยันตัวตนผู้โดยสารขาออกในประเทศ-ต่างประเทศ

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดใช้งานระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยติดตั้งบริเวณทางเข้าจุดตรวจผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและบริเวณทางขึ้นจุดตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 รวม 4 จุด จำนวน 15 ช่อง เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและยกระดับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย ก้าวสู่การเป็น Digital Airport

สำหรับขั้นตอนการใช้งานระบบ PVS นี้ ผู้โดยสารนำ Boarding Pass หรือ E- Boarding Pass วางลงบนเครื่องตรวจสอบ ระบบจะทำการอ่านและตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันการนำ Boarding Pass ที่ผ่านระบบ PVS แล้วกลับมาซ้ำได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center โทร.1722

ข้อมูล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More