ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง

ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เร่งความช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่จังหวัดตาก สำนักงานชลประทานที่ 4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร บริเวณหมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,9,12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา พร้อมวางถุงบิ๊กแบค 30 ถุง บริเวณคันดินกั้นน้ำหน้าวัดวังน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ ที่ได้ทรุดตัวลง เพื่อป้องกันตลิ่งเสียหายเพิ่มเติม รวมทั้งลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ พร้อมประสานไปยังเขื่อนกิ่วลม เพื่อปรับลดการระบายน้ำลง ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

ส่วนที่จังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง เร่งสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอีก 10 เครื่อง เร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่

ด้านจังหวัดปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของสถานีสูบน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมพร่องน้ำในคลองสาขาต่างๆ เพื่อลดระดับน้ำภายในคลอง เตรียมรองรับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นอีกในระยะต่อไปพร้อมได้สั่งการให้ โครงการชลประทาน ทั่วประเทศ เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831205025105

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More