ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การท่าเรือฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด ส่งเสริมการขนส่งตู้สินค้าและระบบโลจิสติกส์ จากคุนหมิง-ลาว-ไทย ไปยังประเทศกลุ่ม BIMSTEC, AFRICA และ EUROPE ผ่านท่าเรือระนอง

การท่าเรือฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด ส่งเสริมการขนส่งตู้สินค้าและระบบโลจิสติกส์ จากคุนหมิง-ลาว-ไทย ไปยังประเทศกลุ่ม BIMSTEC, AFRICA และ EUROPE ผ่านท่าเรือระนอง

 

Mr. Li Rui (ที่ 2 จากซ้าย) I นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข (ที่ 2 จากขวา)

(26 สิงหาคม 2565) การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างการท่าเรือฯ (ท่าเรือระนอง) กับ บริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด
ทั้งนี้ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ Mr. Li Rui ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด ร่วมลงนามบันทึก
ความเข้าใจ โดยมีนายอภิเสต พงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ และ นายณิวรรษณ์ ทัพวงศ์ ที่ปรึกษา บริษัท เบาไทย
อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด ร่วมลงนามในฐานะพยาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ซียู ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (CU Lines) และผู้บริหารระดับสูงการท่าเรือฯ ได้ให้เกียรติร่วมเป็น
สักขีพยานในพิธีฯ

 

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มุ่งส่งเสริมการขนส่งตู้สินค้าจากประเทศจีนไปสู่ประเทศกลุ่ม BIMSTEC, AFICA และ EUROPE ผ่านท่าเรือระนอง 

 

การลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบตู้สินค้า (Container) ในรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง) – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เวียงจันทน์) – ประเทศไทย โดยขนส่งผ่านท่าเรือระนอง
ไปยังประเทศที่สาม (ประเทศกลุ่ม BIMSTEC, AFRICA และ EUROPE) ให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและเป็นรูปธรรม 

 

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ด้าน นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เผยว่า “การท่าเรือฯ มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ท่าเรือระนองเป็นเกตเวย์ฝั่งอันดามันของประเทศไทย  ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมเครือข่ายการค้าและโลจิสติกส์ในเขตระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าไปสู่ตะวันตก ด้วยการลดระยะเวลาการขนส่งและต้นทุนการขนส่งในภาพรวม”  

Mr. Li Rui ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด 

 

ด้าน Mr. Li Rui ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบาไทย อินเด็กซ์ แอสโซซิเอท จำกัด กล่าวว่า “บริษัท เบาไทยฯ พร้อมสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการยกระดับศักยภาพท่าเรือ และธุรกิจ
บรรทุก-ขนถ่ายตู้สินค้า (Container) รวมไปถึงการเสริมสร้างและพัฒนาร่วมกันของทั้งสองฝ่าย  

 

การท่าเรือฯ มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน ภายใต้โครงการ LAND to SEA

 

นายณิวรรษณ์ ทัพวงศ์ I Mr. Li Rui I นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข I นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ

 

การท่าเรือฯ ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของท่าเรือระนอง  ยกระดับโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศ 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ไมโครไซต์ https://pat.marketing/    

ช่องทางการติดต่อ PAT MARKETING 

📞+662 269 5317

📨 patmarketing@port.co.th

🌐 www.port.co.th

Tags: #กทท. #การท่าเรือแห่งประเทศไทย #เกรียงไกรไชยศิริวงศ์สุข #MOU #PATMarketing #ท่าเรือระนอง              #เกทเวย์ฝั่งอันดามัน #BIMSTEC #CHINA #AFRICA #EUROPE #Container #LandtoSea

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More