ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน

รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน

รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน

 

วันนี้ (31 สิงหาคม 2565) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสา ในปี 2565 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม/โครงการจิตอาสา อาทิ โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ โครงผลิตถังดักไขมัน ถังหมักรักษ์โลก โครงการบริจาคโลหิต การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้ การมอบทุนการศึกษา ฯ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดทำหนังสือผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา ปี 2565 และมีแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา ปี 2566 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาคูคลองแม่น้ำผ่านโครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ และการผลิตถังดักไขมันเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการจิตอาสาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านระบบ ZOOM Meeting.

ข้อมูล 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/58667

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More