ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจุดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 145 จุด เริ่มวันที่ 5 กันยายนนี้

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจุดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 145 จุด เริ่มวันที่ 5 กันยายนนี้

นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมสถานที่สำหรับรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่จะรับลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคมนี้ ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คือ มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการการเมือง สส. และ สว. มีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรที่อายุ 18 ปีขึ้นไปกว่า 1.3 ล้านคน

สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 145 จุด ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอ 25 อำเภอ ธนาคารกรุงไทย 28 สาขา ธกส. 37 สาขา และธนาคารออมสิน 54 สาขา โดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติภายในเดือนมกราคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ระหว่างวันที่ 9 – 31 มกราคม 2566

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220901133223119

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More