ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โออาร์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ยาวนานที่สุดในประเทศ

โออาร์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ยาวนานที่สุดในประเทศ

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2022 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 20 ปี โดยมีสถานประกอบกิจการของ โออาร์ ที่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล คือ คลังน้ำมันเด่นชัย

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์