ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ให้วงเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2565 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

โดยโครงการระยะที่ 5 แบ่งการดำเนินการเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน จะต้องลงทะเบียนใหม่โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางทั้งเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชันเป๋าตัง

กลุ่มที่ 2 ผู้เคยได้รับสิทธิอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องกดยืนยันสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

สำหรับรายเก่า (ที่ยืนยันสิทธิแล้ว) : สามารถเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในเวลา 22.59 น. ของวันที่ 14 ก.ย. 2565 ซึ่งหากเลยช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ ส่วนรายใหม่ (ที่ยืนยันสิทธิแล้ว) : ต้องใช้สิทธิใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น. หรือ เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” หลังวันที่ 1 ก.ย. 2565 จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิทันทีเช่นกัน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220831193246072

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More