ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครขอนแก่น รับเครื่องหมายมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ปี 2565

เทศบาลนครขอนแก่น รับเครื่องหมายมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ปี 2565

ที่ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับมอบมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ”มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน” โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พี่น้องชุมชน และชาวขอนแก่น ได้ร่วมกันสร้างพลังการขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองขอนแก่น จนได้รับรางวัลมาเป็นการการันตีในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คนในท้องถิ่น

สำหรับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวประจำปี 2565 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีจำนวน 7 มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 193 แห่ง ได้แก่ 1.มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน จำนวน 4 แห่ง 2.มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม จำนวน 20 แห่ง 3.มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทรีสอร์ท จำนวน 22 แห่ง 4.มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 93 แห่ง 5.มาตรฐานเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 11 แห่ง 6.มาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศกับสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง 7.มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน จำนวน 38 แห่ง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220902122532509

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More