ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัด รวมไปถึงข้าราชการในส่วนภูมิภาคภายใต้หลักสูตร ปยป. ผ่านระบบ Video Conference เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัด รวมไปถึงข้าราชการในส่วนภูมิภาคภายใต้หลักสูตร ปยป. ผ่านระบบ Video Conference เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

วันนี้ (2 ก.ย.65) เวลา 08.30น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัด นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงข้าราชการในส่วนภูมิภาคภายใต้หลักสูตร ปยป. ทั้ง 76 จังหวัด

ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว พร้อมดำเนินการแจ้งให้นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ เข้าร่วมด้วย โดยในที่ประเน้นย้ำการบริการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ที่สอดรับกับเป้าประสงค์ของนายกรัฐมนตรี ในการผลักดันให้ ปยป. เป็นนโยบายของชาติ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยน้อมนำ โครงการพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน ด้วยแกนหลัก “ทฤษฎีใหม่”

ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในการดำเนินงานของส่วนราชการระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคหรือการปรับปรุงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220902114103496

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More