ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดงานมหกรรมกรีฑา – กีฬาสี ครบรอบ 39 ปี โรงเรียนทุ่งยาววิทยา “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2565

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดงานมหกรรมกรีฑา – กีฬาสี ครบรอบ 39 ปี โรงเรียนทุ่งยาววิทยา “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2565

วันนี้ (2 กันยายน 2565) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพีธีเปิดงานมหกรรมกรีฑา – กีฬาสี ครบรอบ 39 ปี โรงเรียนทุ่งยาววิทยา “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำหรับการจัดงานมหกรรมกรีฑากีฬาสีครบรอบ 39 ปีโรงเรียนทุ่งยาววิทยา “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นความตั้งใจและพลังของความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการจัดงานมหกรรมกรีฑา– กีฬาสี ในครั้งนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การออกกำลังกายด้วยกีฬา ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ต่อไป

สำหรับการจัดงานมหกรรมกรีฑา – กีฬาสี ครบรอบ 39 ปี โรงเรียนทุ่งยาววิทยา “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันนี้ จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจทำการแข่งขันและทำกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกาและระเบียบของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด ให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาที่แท้จริง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220902130430518

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More