ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (2 ก.ย. 65) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์การนำกล้วยไม้คืนสู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 อีกทั้งเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติสร้างคุณค่าให้ป่า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา โดยมีพันธุ์กล้วยไม้นำคืนสู่ป่า 9 ชนิด จำนวน 1,090 ต้น ได้แก่ เอื้องแซะ 50 ต้น/เอื้องจำปา 40 ต้น/เอื้องกุหลาบน่าน 500 ต้น/เอื้องกุหลาบพวงชมพู 100 ต้น/เอื้องสายหลวง 50 ต้น/เอื้องหิน 50 ต้น/เอื้องผึ้ง 50 ต้น/เอื้องแววมยุรา 50 ต้นและออนซิเดียม 200 ต้น

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในประเด็นการช่วยกันรวบรวมและอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะ ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) จึงได้ดำเนินการจัดทำฐานการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูกล้วยไม้ท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ขณะเดียวกัน ทางศูนย์ ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนในพื้นที่ นำลูกกล้วยไม้ที่ผลิตได้ และมีความสมบูรณ์ แข็งแรง กลับสู่ป่า แหล่งต้นกำเนิดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220902143612554

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More