ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมกีตาร์คลาสสิกประจำปี โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมกีตาร์คลาสสิกประจำปี โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมกีตาร์คลาสสิกประจำปี โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว ในชื่อ “3rd Mahidol Classical Guitar Forum 2022” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565

แม้เมื่อปีที่แล้ว งานกิจกรรมจะจัดในรูปแบบออนไลน์ แต่ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเกินความคาดหมายของคณะผู้จัดงาน ในปีนี้ คณะผู้จัดงานสามารถกลับมาจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ ณ สถานที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ได้อีกครั้ง

กิจกรรมหลักของ “3rd Mahidol Classical Guitar Forum 2022” จะประกอบด้วย งานแข่งขันกีตาร์คลาสสิก(จำแนกตามรุ่นอายุ) การแสดงคอนเสิร์ตและมาสเตอร์คลาสโดยศิลปินกีตาร์คลาสสิกจากประเทศเยอรมนี (Prof. Alexander- Sergei Ramirez แห่ง Robert Schumann Hochschule Düsseldorf) และสัมมนาโดยวิทยากรรับเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปินศิลปาธรและศิลปินแห่งชาติ

รายละเอียดงานกิจกรรมสามารถติดตามจากเพจของภาควิชากีตาร์คลาสสิก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการค้นหาชื่อ Classical Guitar Department Mahidol University หรือพิมพ์ @GuitarMSMU โดยจะอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More