ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 18 รายการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 18 รายการ

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More