CEO OR รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2565

CEO OR รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2565

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2565 แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์