ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เปิดท่องเที่ยว “ภูกระดึง” 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

เปิดท่องเที่ยว “ภูกระดึง” 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

เปิดท่องเที่ยว “ภูกระดึง” 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

เปิดการท่องเที่ยวและพักแรม “บนยอดภูกระดึง”

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนการท่องเที่ยว ดังนี้

1.จองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติผ่าน App QueQ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน

2.จองบ้านพักและเต็นท์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ได้ที่ https://nps.dnp.go.th/reservation.php

หรือโทร.042810834

3.ชำระค่าบริการบุคคลและยานพาหนะที่ด่านตรวจ 1

4.ติดต่อฝากยานพาหนะที่ด่านตรวจ 2

5.ติดต่อลงทะเบียนบ้านพักหรือเต็นท์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)

6.จ้างหาบสัมภาระที่อาคารหมายเลข 4

7.ลงทะเบียนขึ้นเขาและยื่นบัตรค่าบริการบุคคลที่ด่านตรวจ 3

8.เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูกระดึง

-วันธรรมดา อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 06.00-13.00 น.

-วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 05.30-13.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.042810833 หรือ 042810834

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุทยานแห่งชาติภูกระดึงขอให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือพื้นที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

ข้อมูลจาก : #อุทยานแห่งชาติภูกระดึง – Phu Kradueng National Park

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More