ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 2 ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
– ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
– ตำแหน่ง คนงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดประกาศรับสมัคร

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/