นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 เพื่อรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563-2564เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/