ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อการกรองโครงการงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่เพื่อการกรองโครงการงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนรสชการ และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ


เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/