ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประจำปี 2565 ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประจำปี 2565 ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา หรือ สวน ร.5 ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส และกำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ภายในกองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ มี 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทผลิตภัณฑ์กระจูดเชิงสร้างสรรค์//ประเภทผลิตภัณฑ์ใบลานเชิงสร้างสรรค์หรือผลิตภัณฑ์ปาหนันเชิงสร้างสรรค์//ประเภทผ้าทอนราธิวาสเชิงสร้างสรรค์//ประเภทผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประเภทของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดตั้งแต่ยัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส โทร.073-532026

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220906084501514

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More