ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กฎหมายจราจรใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

กฎหมายจราจรใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

ต้องรู้!! กฎหมายจราจรใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

ปรับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ เพิ่มอัตราโทษปรับความผิดตามกฎหมายจราจร ในข้อหาที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียของผู้ขับขี่ และผู้ใช้ทาง อาทิ

• ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

• ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

• ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท

• ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

• จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

• ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

• ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

• ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มีผลพร้อมกันทั่วประเทศ 5 กันยายน 2565

“ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร” ด้วยความปรารถนาดี จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูล  

 

ต้องรู้!! กฎหมายจราจรใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ปรับกฎหมายจราจรฉบับใหม่…
Posted by สำนักงานตำรวจแห่งชาติ on Sunday, September 4, 2022

 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More