ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปฏิบัติการฝนหลวงรอบปี 65 แก้ภัยแล้ง หมอกควัน – ดับไฟป่า 49 จังหวัดทั่วประเทศ

ปฏิบัติการฝนหลวงรอบปี 65 แก้ภัยแล้ง หมอกควัน – ดับไฟป่า 49 จังหวัดทั่วประเทศ

ปฏิบัติการฝนหลวงรอบปี 65 แก้ภัยแล้ง หมอกควัน – ดับไฟป่า 49 จังหวัดทั่วประเทศ

นายสำเริง แสงภู่วงศ์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ได้สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2565 หลังหยุดปฏิบัติการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้เนื่องจากมีฝนมาก โดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ดำเนินการในพื้นที่ที่ฝนไม่ตก หรือ ฝนตกน้อยเป็นหลัก รวมออกปฏิบัติการจำนวน 145 วัน เกือบ 100 เที่ยวบิน ครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัดเป้าหมายภัยแล้ง รวมถึงปฏิบัติการเตรียมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บขนาดใหญ่ช่วงหน้าแล้ง จำนวน 58 แห่ง เพิ่มน้ำได้ประมาณ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร ควบคู่กับปฏิบัติการยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ จำนวน 22 วัน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนล่าง และแก้ไขปัญหาหมอกควัน 7 วัน ดับไฟป่า 5 วัน

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ได้จัดแผนปฏิบัติการปี 2566 โดยนำการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และคาดการณ์พื้นที่ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวางแผนการปฏิบัติการ พบว่า หลังจากนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง

ขณะที่้น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 50 และแม้จะหยุดปฏิบัติการแต่ยังแผนมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครสวรรค์ จัดเตรียมอากาศยานเฉพาะกิจ จำนวน 2 ลำพร้อมขึ้นบินรองรับฝนทิ้งสำหรับพื้นที่การเกษตร

ข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More