ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ชูแนวคิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย”

มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ชูแนวคิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย”

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ชูแนวคิดฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทยหลังโควิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย” ประกาศเกียรติคุณบุคคลสัมมาชีพ เพิ่มรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพเป็นครั้งแรก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะองค์ความรู้ในชุมชนจะเป็นแรงเสริมช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจะจัดงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูบุคคล- วิสาหกิจชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพโดยสุจริต และดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ถือเป็นการจัดขึ้นหลังจากว่างเว้นมา 2 ปี
สำหรับรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ในปี 2565 นี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิมีมติคัดเลือกให้นายเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปีนี้ และนับเป็นคนที่ 8 ตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา 2) รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 5 รางวัล โดยวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล คือ 1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร 2.วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จ. แพร่ 3.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี 4.วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์คลองตัน PGS จ.สมุทรสาคร และ 5.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย จ.จันทบุรี

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า ในปีนี้จะมีการมอบรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 3 รางวัล ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิได้จัดมอบรางวัลนี้ขึ้น โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผลงานของผู้ที่พัฒนา บุกเบิก ริเริ่ม มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานและความสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ นำเอาทักษะ ประสบการณ์ และการจัดการความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยี ไปสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดคุณค่าในอาชีพและกิจการที่ยั่งยืน รวมทั้งผลงานดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์และสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น หรือระดับประเทศ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม “มูลนิธิสัมมาชีพถือเป็นข้อต่อสำคัญในการทำงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นสถานการณ์หลังโควิด หากชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศและลดผลกระทบยามเกิดวิกฤติได้” นายประเสริฐ กล่าว
ทั้งนี้ งานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเวลากลางวัน ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. จะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น จากบทเรียน 16 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และการแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่วนช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00-21.30 น. จะเป็นพิธีมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 8

***************************************************
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
คุณจิราวดี อยู่สบาย
ฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสารมูลนิธิสัมมาชีพ  
โทรศัพท์ : 02-5309204-5 / 085-0589877
E-mail: Sammachiv.pr@gmail.com

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More