IRPC ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2060

IRPC ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2060

IRPC ตั้งเป้าหมายองค์กร Net Zero Emission ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2060ด้วย 3 กลยุทธ์ ปรับกระบวนการผลิต มุ่งธุรกิจพลังงานสะอาด ใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ พร้อมร่วมกลุ่ม ปตท. สร้างต้นแบบใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์