ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA ร่วมงานโครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 พร้อมชวน อปท. ทั่วประเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนเมืองด้วยแม่เหียะโมเดล

DGA ร่วมงานโครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 พร้อมชวน อปท. ทั่วประเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนเมืองด้วยแม่เหียะโมเดล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ DGA และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โครงการเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ‘Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน’ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

โดย DGA ได้นำบริการเด่นภาครัฐ อาทิ ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform), ระบบ Chat Bot, City Data Platform ของ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และแอปพลิเคชันทางรัฐ มาแนะนำให้ผู้เข้าร่วมชมงานสัมมนาทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คนได้สัมผัสกับบริการดิจิทัลภาครัฐ

นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการ DGA ได้ร่วมสัมมนากลุ่มย่อยบรรยายหัวข้อ ‘เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเมือง: แม่เหียะโมเดล’ เพื่อแนะนำการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการช่วยยกระดับบริการสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ได้อย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวด ‘โครงการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.2565’ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 ต.ค. 65 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://dgti.dga.or.th/dgti-local/

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)